Cookie control
Dimarts, 23 de Juliol de 2019

Avís legal

Avís legal per als usuaris de Reusdigital.cat.

Reusdigital.cat us informa que l'accés i ús de la nostra pàgina web és subjecte a les presents condicions d'ús, i us recomanem que llegiu atentament les presents condicions d'ús, ja que el fet d'accedir i utilitzar aquestes pàgines n'implica la seva acceptació.

L'usuari es compromet a utlitzar la pàgina web amb conformitat amb la llei, el present avís legal, reglaments i instruccions que posem en el seu coneixement, això com la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico de l'Estat espanyol (en endavant LSSICE)

Reusdigital.cat presta serveis informatius en línia i pot rebre o enviar informació via correu electrònic des del domini reusdigital.cat, per la qual cosa posem en el vostre coneixement que els serveis de la societat de la informació no poden atemptar contra els següents principis: l'ordre públic, la seguretat, la salut pública i la defensa estatal; protecció dels consumidors, respecte a la dignitat de la persona i no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social; protecció a la joventut i a la infància. Reusdigital.cat defensa aquests principis i en compliment de l'esmentada llei estem obligats a col·laborar amb els òrgans competents de l'Estat que ordenin que s'eliminin algunes informacions publicades o s'aturi el servei.

De la mateixa manera, us informem que l'spamming, o tramesa de correu no sol·licitat de manera massiva ús prohibit en l'esmentada llei i que a Reusdigital.cat seguim una política de 'permission marketing', per la qual cosa sol·licitem el vostre consentiment respecte les Comunicacions Comercials o d'informació d'actualitat per via electrònica que puguem enviar-vos. Posem en el vostre coneixement, de conformitat amb alló que estableix la LSSICE en els seus articles 20 i 21, que les dades que ens faciliteu les utilitzarem per a enviar-vos el butlletí de notícies i comunicacions comercials sobre productes i serveis, acció per a la qual entenem que ens doneu el vostre consentiment, comunicacions que farà Reusdigital.cat directament sense perjudici del dret que teniu de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials, dirigint-vos per escrit a l'adreça més amunt indicada i/o utilitzant els sistemes d'alta i baixa automàtica de registres de la nostra base de dades de subscriptors de rebuda d'informació tècnica i/o comercial.

El lloc web que visiteu és propietat de Reus Comunicació Digital, C.B., amb CIF E-43940485, amb domicili a 43204 Reus, Avinguda Carrilet num. 19. L'adreça de correu electrònic per a contacte sobre temes legals relacionats amb aquest web ús info@reusdigital.cat.

Propietat intel·lectual

El codi font, el logotip, els dissenys gràfics i les animacions estructurals són propietat intel·lectual d'Avellana Digital amb ple dret d'explotació per part de Reusdigital.cat. Els textos, informació i continguts, que es recullen al web www.reusdigital.cat son propietat intel·lectual de Reusdigital.cat i no se'n permet la reproducció total o parcial d'aquest web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació, transformació o descompil·lació, sense el permís previ i per escrit de Reusdigital.cat o els seus proveïdors.

L'usuari, únicament i exclussiva pot utilitzar el material que apareixi en aquest web per al seu ús personal i privat, i queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Reusdigital.cat.

Continguts d'actualitat publicats a Reusdigital.cat

La informació d'actualitat de producció periodística que es troba publicada en aquest lloc web, pot ésser enllaçada des d'altres llocs web, mitjançant hipertext o RSS, sempre i quan se citi la capçalera d'origen Reusdigital.cat. De cara a la reproducció en mitjans no digitals, és imprescindible no alterar el contingut reproduït i citar l'adreça web principal del dominiwww.reusdigital.cat, capçalera d'origen.

Protecció de dades personals

Les dades personals que es recullen i envien als formularis de contractació/contacte del web de Reusdigital.cat seran objecte de tractament manual i/o automàtic, s'incorporaran als corresponents fitxers la titularitat dels quals correspon a Reusdigital.cat i alguns d'ells romandran al servidor.

La recollida i tractament de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en cada cas s'estableixi amb Reusdigital.cat, això com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi contractar.