Dimecres, 21 de Novembre de 2018
Programar altres actuacions musicals
44% (8 vots)
Promocionar projectes musicals locals
56% (10 vots)
Seguir amb la línia actual
0% (1 vot)
Vots totals: 18