Dilluns, 28 de Maig de 2018

S’aprova el projecte d'ampliació de l’Escola Municipal de Música de Vandellòs i l'Hospitalet

A la sessió plenària del 9 de març també es va donar el vist-i-plau a la pavimentació del carrer Nou de Masriudoms

10 de Març de 2017, per Redacció
  • Entrada a l'Escola de Música

    Cedida

El ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat inicialment el projecte bàsic i d’execució de la reforma i ampliació de l’Escola Municipal de Música, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals (PSC, PDeCAT, ERC, PP i FiC). Aquest projecte té com a objectiu adequar les instal·lacions, situades al carrer Alamanda de l’Hospitalet de l’Infant, a les necessitats actuals del centre. Amb aquesta finalitat, es preveu reformar l’edificació existent per millorar-ne les seves prestacions d’aïllament tèrmic i acústic, de seguretat i de salubritat i ampliar-la perquè pugui albergar l’augment d’alumnes que té any rere any.

Actualment, l’Escola Municipal de Música disposa d’un edifici principal d’uns 388 metres quadrats de superfície construïda i planta baixa, i d’uns mòduls prefabricats. L’activitat de l’escola es desenvolupa en tots dos edificis, que no tenen connexió entre ells.

L’edifici principal va ser construït als anys 70 i posteriorment ha estat objecte d’una ampliació i diverses reformes. No obstant això, els paraments de les façanes presenten desperfectes que s’han de reparar, les fusteries són massa senzilles i no tenen les capacitats acústiques i tèrmiques necessàries per a l’ús i no es disposa de cap sistema de calefacció centralitzat, per la qual cosa les condicions climàtiques de l’interior tampoc són adequades per a l’ús.

Els mòduls prefabricats es van instal·lar al solar als anys 90, però a causa de la seva antiguitat i l’ús es troben en força mal estat, sobretot els paviments i les fusteries. Així, pel seu estat i per la mala funcionalitat i connexió amb l’edifici principal se’n proposa el seu enderroc i substitució. A l’espai que ocupen actualment els mòduls prefabricats i les soleres, se situarà l’ampliació: una nova construcció annexa a l’est de l’edificació, amb 5 aules de música i dues cambres higièniques.

Així, després de les obres, l’Escola de Música tindrà diversos espais comunitaris, 4 cambres higièniques (dues més de les que hi ha ara), una sala d’instal·lacions, un magatzem de neteja i 13 aules destinades a la pràctica musical i instrumental. El projecte, redactat per l’arquitecta Susanna Margalef, té un pressupost de 374.000 euros (IVA inclòs), i preveu també l’adequació de l’espai lliure de parcel·la.

Projecte de pavimentació del carrer Nou del nucli antic de Masriudoms

A la darrera sessió plenària, també  per unanimitat, es va aprovar inicialment el projecte de pavimentació del carrer Nou de Masriudoms. Els treballs previstos en aquest carrer estret, situat al nucli antic de Masriudoms, consistiran en la renovació del paviment, que no és homogeni i presenta deficiències i deteriorament pel pas del temps i l’ús continuat de vehicles; i en la renovació de la xarxa d’aigües residuals.

Amb la remodelació d’aquest carrer, l’Ajuntament vol continuar el procés de reurbanització i millora del nucli antic del poble, que es va iniciar als carrers Major, Sant Pau, Sant Josep i de les Eres. Així, com en aquestes vies, s’ha projectat un carrer de prioritat invertida, amb un paviment de qualitat, de llambordins, i amb una rasant única.

COMENTARIS (0)

Reportatges