Cookie control
Dijous, 01 d'Octubre de 2020

El banc que esquiva Madrid

14 de Setembre de 2020, per Salvador Cot

I quan tot sem­blava lli­gat i ben lli­gat, salta la lle­bre per on menys s'ho espe­ra­ven. L'entrada en escena d'Onze Banc Català ha estat la notícia que ha esbor­rat, de cop, l'efecte psi­cològic de la fusió entre La Caixa i Bankia, una ope­ració d'estat ori­en­tada a con­cen­trar defi­ni­ti­va­ment la banca espa­nyola en un màxim de tres enti­tats de grans dimen­si­ons que impe­dei­xin qual­se­vol canvi en el sis­tema. Una jugada de les elits de Madrid que no comp­tava (mai no hi comp­ten, de fet) amb la capa­ci­tat, la cre­a­ti­vi­tat i la ini­ci­a­tiva de la soci­e­tat cata­lana.

Els impul­sors d'Onze Banc Català fa anys que tre­ba­llen en el pro­jecte i, de cop, s'han tro­bat que l'ope­ració Fainé els ha posat una catifa ver­me­lla de cara a l'opinió pública cata­lana.

L'apa­rició d'un banc català fora de l'abast del Banc d'Espa­nya, amb seu a la City de Lon­dres i fitxa bancària euro­pea, demos­tra tant les esquer­des del poder madri­leny com, sobre­tot, la capa­ci­tat dels con­su­mi­dors cata­lans per situar-se com un actor polític cen­tral i trans­for­ma­dor. Els ciu­ta­dans voten, s'asso­cien i es mani­fes­ten, però també són con­su­mi­dors i tenen la capa­ci­tat de trans­for­mar el mer­cat i les empre­ses que s'hi adre­cen.

Perquè no és el mateix si omplim el dipòsit a Rep­sol o a Petro­lis Inde­pen­dents, si ens abo­nem a Movis­tar o a Par­lem, si fem la com­pra a Mer­ca­dona o a Bon Preu/Esclat... I encara fa més la diferència si tot això ho paguem amb una tar­geta de crèdit del San­tan­der o d'Onze Banc Català. La inde­pendència també es cons­tru­eix, i això es fa, com diu l'ANC, con­su­mint estratègica­ment. Que Madrid no ens foti (tant) la car­tera.

 

Article publicat a El Punt Avui. 

Notícies relacionades: 

BUTLLETÍ DE NOTÍCIES

Indica el teu correu electrònic i estigues al dia de tot el que passa a la ciutat


El més llegit


COMENTARIS (1)
He llegit i accepto la clàusula de comentaris
Autoritzo al tractament de les meves dades per poder rebre informació per mitjans electrònics

Comentaris

naciodigital remember  14 de Setembre de 2020

desesperado

De asegurar la independencia en 2012 en naciodigital a invitar el boikot contra la caixa en reusdiari.. Se va llevando golpe tras golpe mientras su bolsillo no para de crecer. ¿algún independentista será lo suficientemente racional (alguno habrá) para como mínimo pedirle explicaciones?