Dimarts, 09 de Març de 2021
Afecten la cohesió social de l'alumnat si es qüestiona el català com a llengua vehicular i preferent
70% (119 vots)
Hi estic a favor perquè apel·la al dret individual de les famílies
27% (46 vots)
Estic més interessat en potenciar altres llengües com a sistema d'immersió lingüística
3% (5 vots)
Vots totals: 170