Dimecres, 03 de Març de 2021
Compleix adequadament la seva funció de donar suport als autors
4% (4 vots)
És un organisme arbitrari i no defensa els autors
71% (72 vots)
Catalunya hauria de tenir un organisme propi en aquest sentit
25% (26 vots)
Vots totals: 102