Dimecres, 03 de Març de 2021
La vivència de la fe cristiana des del vessant més tradicionalista
25% (20 vots)
L'augment del compromís cap a la nostra cultura popular
53% (43 vots)
Aproximar-se a valors trascendents davant situacions de crisis
22% (18 vots)
Vots totals: 81