Dissabte, 20 de Juliol de 2024
Bé. M’hi adapto
49% (170 vots)
Regular. Hi ha moments per a tot
39% (133 vots)
Malament. No l’aguanto
12% (42 vots)
Vots totals: 345