Dimecres, 03 de Març de 2021
Sí perquè preveig greus problemes que repercutiran en els clients
28% (46 vots)
No. Confio en les caixes d'estalvis i amb les intervencions de l'Estat
32% (53 vots)
Ja m'agradaria de tenir estalvis
41% (68 vots)
Vots totals: 167