Dilluns, 25 de Gener de 2021
No afavoreixen gens la causa independentista i cal aturar-los
46% (68 vots)
Algunes actituds policials no contribueixen a erradicar-los
33% (48 vots)
No són promoguts per moviments independentistes
21% (31 vots)
Vots totals: 147