Dijous, 18 de Juliol de 2024
És positiu per al territori del Camp.
54% (75 vots)
No han concretat cap mesura i ja existeix la Diputació com a institució territorial supramunicipal.
36% (49 vots)
Una mesura per actuar com a contrapoder de la Generalitat.
10% (14 vots)
Vots totals: 138