Dimecres, 12 de Maig de 2021

Reus

20/04/2017

La implantació de la recollida pneumàtica es troba aturada a Reus deu anys després

Sistema pioner a la demarcació en el seu dia, l’aposta per la gestió de residus a través de la recollida pneumàtica resta avui a Reus dins de les experiències poc reeixides. Deu anys després que la...


Reus

30/09/2015

ICV: una travessia del desert definitiva?

El projecte d’Iniciativa per Catalunya (IC) neix el 23 de febrer de 1987 fruit de l’impuls del  PSUC, el PCC, l’ENE, de persones independents i de moviments socials a nivell nacional. Aquest naixement...